Spółki z „półki”

21 maja, 2021

W biznesie bardzo ważnym elementem jest szybkość działań oraz sprawność w reagowaniu na potrzeby rynku. W dobie elektronicznego obiegu dokumentów i możliwości uczestniczenia w rynku poprzez platformy internetowe, decyzje o zwiększeniu zakresu działalności lub obszaru działania  powinny być podejmowane szybko i skutecznie. Niestety barierą często są wymogi formalno-prawne związane bądź z ukonstytuowaniem nowej działalności lub poszerzeniem już istniejącej. Wiele firm po podjęciu decyzji o stwor zeniu dodatkowych podmiotów gospodarczych dla określonej działalności (spółki celowe) musi pokonać bariery formalne i czasowe. Tutaj z pomocą przychodzą rozwiązania, które mogą zapewnić wdrożenie planu i jego realizację w krótkim terminie, nie angażując przy tym udziałowców.

Spółki z „półki”

  • W pełni gotowy do działania podmiot gospodarczy
  • Rejestracja w KRS, NIP, REGON
  • Rejestracja do VAT i VAT UE
  • Adres siedziby Spółki

Aby podmiot z „półki” spełniał wymogi korporacyjne nabywającego, często konieczne są oczywiście zmiany w umowie spółki, chociażby regulujące prawo głosu, sprzedaż udziałów czy rodzaj prowadzonej działalności (wpis PKD). Takie zmiany nie powodują opóźnień w działalności podmiotu, ponieważ kupujący może działać już od chwili zakupu udziałów. To jest niewątpliwie największa zaleta Spółki z „półki”. Nabycie takiej spółki powoduje, że kupujący bez pośpiechu może zastanowić się nad docelową umową spółki, skorzystać z doradcy i przemyśleć koncepcję, tak aby podmiot spełniał jego cele i ostateczne wymagania. To wszystko może odbywać się bez presji czasu, bez większego wpływu na bieżącą działalność.

IFservices proponuje usługi związane ze wsparciem dla przedsiębiorców na każdym etapie ich działalności, również na etapie koncepcji, pomysłu czy realizacji strategii. 

Oferujemy już gotowe, zarejestrowane spółki, z szerokim zakresem działalności, z opłaconym kapitałem zakładowym, siedzibą spółki oraz zapewnioną obsługą księgową, podatkową i kadrowo-płacową. Kupujący już od chwili przejęcia takiej spółki, czyli od podpisania aktu notarialnego, może w pełni działać pod firmą i realizować cele biznesowe. Całą procedurę możemy sfinalizować w ciągu kilku dni. Dodatkowo, dla klientów, którzy nie skompletowali składu Zarządu spółki, proponujemy usługę tymczasowego Zarządu, do czasu powołania nowych członków i reprezentantów. Oferujemy wsparcie Interim management w zakresie finansów i zarządzania.