kontroling

Jak możemy Ci pomóc?

Podnosimy wydajność, dzięki rachunkowości zarządczej i kontrolingowi

księgowość

kadry i płace

podatki

kontroling

prawo w biznesie

strategia i finanse

Dbałość o rentowność i prawidłowe przepływy finansowe to podstawa zdrowego przedsiębiorstwa. Nasze podejście do kontrolingu i rachunkowości zarządczej pozwoli na optymalizację wykorzystania zasobów organizacji i poprawę wyników finansowych.

i

Biznes generuje dużo danych

My zmieniamy liczby w użyteczną informację

f

Ty masz biznes pod kontrolą

T

Nasze usługi kontrolingowe w szczegółach

Analiza potrzeb informacyjnych klienta

N

Weryfikujemy rzeczywiste potrzeby informacyjne klienta

e

Definiujemy odpowiedni plan kont oraz politykę rachunkowości

Raporty zarządcze

o

Dostarczamy informacji i partycypujemy w procesach zarządzania.

Przygotowujemy systemy raportowania cyklicznego w standardach lokalnych oraz zgodnych z wewnętrznymi wymogami korporacyjnymi.

Budżetowanie i raportowanie

o

Wspieramy klientów w przygotowaniu budżetów poprzez dostarczenie historycznych i bieżących danych finansowych. 

Uczestniczymy w analizowaniu odchyleń.

Analizy opłacalności

Wykonujemy analizy opłacalności przedsięwzięć finansowych.

Analizujemy stopy zwrotu z inwestycji oraz przeprowadzamy due dilligence.

Księgowość

Pełen zakres usług księgowych, sporządzanie sprawozdań finansowych, rozliczenia podatkowe, współpraca z audytorami.

Dowiedz się więcej ...

Kadry i płace

Pełna ewidencja kadrowa, rachuba płac, rekrutacje, szerokie wsparcie.

Dowiedz się więcej ...

Podatki

Kompleksowe doradztwo podatkowe, audyt podatkowy, planowanie podatkowe, dokumentacja cen transferowych. 

Dowiedz się więcej ...

Kontroling

Analiza potrzeb klienta, raporty zarządcze, budżetowanie i raportowanie,  analizy opłacalności. 

Dowiedz się więcej ...

Prawo w biznesie

​Profesjonalne doradztwo prawne, audyt prawny, zakładanie i rejestrowanie spółek, bieżąca obsługa prawna.

Dowiedz się więcej ...

Strategia i finanse

Strategie biznesowe i biznes plany, restrukturyzacje, pozyskiwanie finansowania, środki unijne, ścisła współpraca z klientem. 

Dowiedz się więcej ...