FAQ

Często Zadawane Pytania

 

Dowiedz się jak działamy i jak możemy pracować dla Twojego biznesu. Zajrzyj na poniższą listę i skontaktuj się z nami.

Klienci Biura

Jakiego rodzaju podmioty obsługuje Biuro?

Obsługujemy podmioty polskie, zagraniczne, spółki prawa handlowego oraz osoby indywidualne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby fizyczne nieprowadzące działalności, potrzebujące wsparcia w zakresie rozliczeń podatkowych, czy też pomocy przy zawieraniu i realizacji umów o pracę, zlecenie i dzieło.

Jakie branże obsługuje Biuro?

IFServices obsługuje podmioty działające w wielu branżach. Naszych usług nie ograniczamy do zamkniętego zbioru obszarów gospodarki.

Znaczną część klientów IFServices stanowią tradycyjne branże, a wśród nich w szczególności:

 • transport i spedycja,
 • usługi budowlane i konstrukcyjne,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • badanie rynku i marketing,
 • kancelarie prawne,
 • gastronomia.

Dużo satysfakcji przynosi nam współpraca z podmiotami działającymi w obszarach nowych technologi ze względu na dużą dynamikę rozwoju i ciekawe projekty w których możemy uczestniczyć. Nasi klienci działają w branżach:

 • IT, 
 • technologii kosmicznych,
 • telekomunikacji,
 • e-commerce,
 • ogólnie pojętej innowacji.

Sposoby współpracy

Czy jest możliwość skorzystania z jednorazowych konsultacji?

Tak, w takim przypadku umowa o współpracy nie jest konieczna i można skorzystać z jednorazowych konsultacji.

Na jaki okres zawierane są umowy?

Najczęściej umowy zawierane są na czas nieokreślony z możliwością rozwiązania w każdej chwili, zgodnie z warunkami określonymi w umowie.

Zakończenie współpracy

Jaki jest okres wypowiedzenia umowy?

Za każdym razem jest to ustalane indywidualnie z klientem i zapisane w umowie. Zwykle okres ten trwa od 2 do 3 miesięcy.

Deklaracje roczne

Czy biuro wypełnia za mnie roczne rozliczenia podatkowe? Jeśli tak, to czy również wyśle deklaracje do urzędów?

Oczywiście. Zgodnie z umowami i wolą Klienta.

Przejście z innego biura rachunkowego

Jak wygląda proces przejęcia całej dokumentacji księgowej od poprzedniego biura księgowego? Czy jest przy tym wymagana moja obecność?

Na wstępie przeprowadzamy analizę sytuacji bieżącej, określamy w szczegółach proces przejęcia, sposób działania w okresie przejściowym oraz docelowy sposób działania. Przygotowujemy listę danych i dokumentów niezbędnych do przejęcia zgodnie z ustawą o rachunkowości. Na życzenie Klienta możemy bezpośrednio kontaktować się z dotychczasowym biurem rachunkowym, przez co sam proces przejęcia może być dla Klienta bardzo komfortowy. Przejmujemy wszystkie otwarte transakcje i kontynuujemy bieżącą księgowość zgodnie z ustalonym z Klientem planem.

Ceny usług

Jaki jest koszt obsługi księgowanej firmy?

Ceny ustalane są każdorazowo indywidualnie i zależne są od zakresu świadczonych usług, skali prowadzonej działalności i wymagań Klientów. Ceny dla spółek kapitałowych zaczynają się od 1000zł netto, a dla działalności od 300zł netto.

Przekazywanie dokumentów

W jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty księgowe?

Dokumenty w formie papierowej mogą być dostarczane do siedziby Biura osobiście przez Klienta lub przesyłane kurierem lub pocztą. Mogą tez być, na życzenie, odbierane w siedzibie Klienta przez pracownika IFServices (dotyczy klientów z Warszawy i okolic).

W jakiej formie należy dostarczać dokumenty?

Tradycyjnie w formie papierowej (oryginały lub kopie dokumentów) lub w formie elektronicznej.

W jaki sposób mogę przekazać dokumenty w formie elektronicznej?

W przypadku formy elektronicznej, dokumenty można przekazywać e-mailem lub za pomocą dedykowanych narzędzi do zarządzania dokumentami, które udostępniamy klientom (jest to forma preferowana i zalecana przez Biuro).

W jakim terminie dokumenty muszą być przekazane?

Najlepiej jeśli dokumenty są przekazywane na bieżąco, zaraz po otrzymaniu dokumentu przez Klienta. Motywujemy Klientów, aby nie przekazywali dokumentów w ostatniej chwili tuż przed terminem rozliczeń. Zachęcamy ich do korzystania z nowoczesnych narzędzi przekazywania dokumentów w formie elektronicznej.

Kontrole US, ZUS, GUS

Kto kontaktuje się z Instytucjami Państwowymi (US, ZUS, GUS, NBP), jeśli zdecyduje się na powierzenie prowadzenia swojej firmy przez Państwa biuro rachunkowe?

Biuro kontaktuje się z urzędami w ramach udzielonych przez Klienta pełnomocnictw.

Jak często będę musiał kontaktować się z urzędami osobiście?

Klient współpracujący z naszym Biurem zazwyczaj nie musi kontaktować się z urzędami. Całość kontaktów spoczywa głównie na Biurze.

Czy biuro załatwia za mnie wszystkie formalności związane z US i ZUS?

Tak, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami.

Co w przypadku kontroli z Urzędu Skarbowego lub ZUS?

Zazwyczaj rutynowe kontrole są całkowicie obsługiwane przez Biuro z minimalnym zaangażowaniem Klienta. W niektórych sytuacjach interakcja z Klientem jest jednak niezbędna.

Jak duże są uprawnienia biura księgowanego do reprezentowania mojej firmy?

W zakresie niezbędnym do prowadzenia księgowości i reprezentowania przez urzędami zgodnie z wolą Klienta wyrażoną w udzielonych pełnomocnictwach.

Raporty i wsparcie zarządzania

Czy będę miał dostęp do raportów księgowych i finansowych?

Oczywiście. To jest jeden z naszych wyróżników. Możemy pomóc naszym Klientom w lepszym zrozumieniu i kontroli ich biznesu. Posiadamy niezbędne narzędzia informatyczne, wiedzę i doświadczenie, aby dostarczyć wartościowe raportowanie.

Kompetencje i uprawnienia

Jakie uprawnienia i kompetencje posiada Biuro?

Pracownicy biura posiadają stosowne certyfikaty, w tym certyfikaty ministerstwa finansów. Pracownicy są systematycznie (2 razy w roku) szkoleni z aktualnych przepisów. Rozwijają także szereg kompetencji wspomagających ich pracę, w szczególności językowe, komputerowe, a także umiejętności pracy w zespole.

Przechowywanie i dostęp do dokumentów

Czy będę miał(a) dostęp do swoich dokumentów?

Tak, wszystkie dokumenty przechowujemy w biurze, są one dostępne w godzinach pracy biura po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty. Klienci korzystający z formy elektronicznej i udostępnianych przez nas narzędzi, mają stały zdalny i natychmiastowy dostęp do swoich dokumentów.

Kiedy otrzymam swoje archiwalne dokumenty?

Zazwyczaj przekazywane są one w przeciągu 14 dni od zakończenia roku obrachunkowego.

Systemy informatyczne

Na jakich programach kadrowo-płacowych/księgowych prowadzicie obsługę firm?

Podstawowym systemem, na którym pracujemy  jest  Comarch Optima, ale realizując nasze usługi działamy również na systemach Klientów.

Czy program kadrowo-płacowy jest dostosowany do obsługi PPK?

Tak.

Rozpoczęcie współpracy

Kiedy mogę zawrzeć umowę?

Umowę możemy zawrzeć w każdym momencie. Nie ma konieczności czekania na koniec roku obrotowego.

Zakładanie nowej firmy

Zakładam nową działalność, czy będę musiał sam załatwiać sprawy z tym związane?

Nie. W IFServices sami się tym zajmiemy. Wizyty w urzędach załatwi dedykowany dla Klienta pracownik.

Korzyści ze współpracy

Co zyska moja firma współpracując z biurem IFServices? Czym różni się IFServices od standardowego biura księgowego?

W naszej pracy stawiamy na kompleksowość. Nasze usługi to nie tylko księgowość, kadry i płace, to także doradztwo podatkowe, finansowe, prawne, strategiczne. W relacjach z naszymi klientami, stawiamy na partnerstwo i utrzymywanie dobrych i długofalowych relacji.

EU

Czy sporządzacie deklaracje INTRASTAT?

Tak, obsługujemy podmioty współpracujące w ramach Unii Europejskiej i w związku z tym przygotowujemy też deklaracje INTRASTAT.

Czy Biuro oferuje usługi związane z realizacją projektów unijnych oraz wsparcie w procesie pozyskiwania środków?

Tak. Biuro posiada wszystkie niezbędne kompetencje i doświadczenie w obszarze środków unijnych. Możemy wspomóc Klientów na każdym etapie, począwszy od doradztwa w zakresie możliwości pozyskania środków dla rozwoju ich biznesu, poprzez przygotowanie wniosków, wsparcia w kontakcie z urzędami, a kończąc na wsparciu prowadzenia projektów i rozliczania pozyskanych środków.

Odpowiedzialność

Kto odpowiada za błędy popełnione przez Państwa biuro rachunkowe?

Za błędy popełnione przez Biuro odpowiada Biuro. Do chwili obecnej nie zdarzyło się, abyśmy musieli skorzystać z posiadanej polisy i zamierzamy utrzymać ten trend.

Kontakt i współpraca

Kto będzie odpowiedzialny za obsługę księgowo-kadrową mojej firmy?

Do obsługi każdej firmy dedykowany jest zespół specjalistów. 

Czy do obsługi dedykowany jest opiekun klienta?

Każdy klient ma przydzielonego indywidualnego opiekuna, z którym może kontaktować się bezpośrednio w bieżących sprawach.

W jaki sposób będę mógł(a) się z Państwem kontaktować?

Wykorzystujemy wszystkie dogodne dla Klienta formy kontaktu, w tym email, telefon, wideokonferencje, spotkania.

Jaki mają Państwo czas na udzielenie odpowiedzi?

Najczęściej odpowiedzi na zadane przez Klientów pytania odpowiadamy natychmiast po ich zadaniu. W przypadku, gdy udzielenie odpowiedzi wymaga dodatkowej analizy lub konsultacji z doradcami może to zająć maksymalnie 3 dni.

Czy są możliwe konsultacje i w jaki sposób się odbywają?

Oczywiście. Przy konsultacjach dopuszczalne są wszystkie formy komunikacji z Klientem.

Kto powinien kontaktować się z Biurem w imieniu Klienta?

Każda umowa określa listę osób wskazanych do kontaktu. W praktyce jest to uzależnione od wielkości firmy.

Czy możliwa jest współpraca zdalna?

Oczywiście. Dysponujemy narzędziami, umożliwiającymi pełną, efektywną obsługę zdalną, które to udostępniamy klientom. Siedziba klienta poza Warszawą, czy też poza Polską, nie stanowi problemu w obsłudze.

Jak szybko księgowane są dokumenty od momentu ich przekazania?

Dokumenty księgowane są na bieżąco, maksymalnie do 3 dni po ich otrzymaniu.

Kiedy zamykany jest miesiąc?

Dla każdego Klienta, zależnie od potrzeb, ustalane jest to indywidualnie, jednak nie później niż wymagają tego przepisy.

Czy możliwe jest wykonywanie usług w siedzibie klienta?

Tak. Na życzenie Klienta możemy delegować pracownika do wykonywania usług Biura w siedzibie Klienta.

Wsparcie prowadzenia biznesu poza księgowością

Czy mogę liczyć na pomoc i wsparcie w innych obszarach niż księgowość tj. pomoc w obsłudze prawnej, optymalizacji podatkowej, uzyskania wsparcia finansowego, dotacji i funduszy np. z Unii Europejskiej i innych podmiotów?

Oferujemy szerokie wsparcie doradcze dla naszych Klientów. W szczególności w obszarach podatkowych, rachunkowości zarządczej, restrukturyzacji, szeroko pojętych finansów, środków unijnych i innych. W zależności od umowy doradzamy Klientom w ramach umowy lub w ramach usług dodatkowych. Zawsze staramy się znaleźć odpowiednie rozwiązanie problemów Klientów.